Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
GELCO Leto 2014