Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Jar 2016