Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Jeseň 2016