Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
LETO 2020