Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Plavky ANITA 2015