Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Spodne prádlo ANITA