Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
VIA APPIA Leto 2014