Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Zima 2016