Oddelenie Techniky, KFMaT, FHPV PU v Prešove
Zimný výpredaj

Zimný výpredaj